A legáltalánosabb problémák

            

Ad Schaerlaeckens: „Nagyon sok galambásszal találkozhat, akik különbözõ problémákkal fordulnak Önhöz. Elmondaná, hogy melyik a három leggyakrabban elõforduló betegség, melyektõl a galambok szenvednek?”
Dr. de Weerd: „Erre a kérdésre nem lehet ilyen egyszerûen válaszolni, mivel meg kell különböztetnünk a fiatal és az öreg galambokat. Továbbá, a tél és nyár között is különbséget kell tenni. A kifejlett, felnõtt galambok esetében az alábbi három betegséget sorolnám fel: Légzõszervi problémák, trichomonázis, és salmonella. A fiatal galamboknál kicsit más a helyzet: náluk az elsõ helyen a légzõszervi problémák állnak, utánuk következik az Adeno/Coli és végül a trichomonázis. Hollandiában és Belgiumban az Adeno/Coli kombinációról beszélhetünk, de ez sem ennyire egyszerû. Errõl, még lesz szó, a késõbbiekben….

Salmonella
A.S. „Három kérdésem van a salmonellával kapcsolatosan. Egy német szaklapban azt írták, hogy a galambok nem kevesebb, mint 80%-a fertõzõdött ezzel a betegséggel. Tényleg ennyire magas százalékban fordul elõ, vagy Ön mit gondol errõl? És a következõ kérdésem is ezzel kapcsolatos. Én magam nem kockáztatok, és minden õsszel kb. két hétig gyógyszerezem galambjaimat salmonella ellen, anélkül, hogy elõzetesen ellenõrizném a galambok egészségét. Vajon ez helyes, vagy helytelen eljárás? Olyan belga bajnokok, mint Pros Roosen és Derwa is így tesznek, ahogyan én, évek óta. Nagyon elégedettek az eredménnyel, egyetlen dolgot kivéve: Túl sok galamb válik terméketlenné már fiatalon. Összefüggésben lehet ez azzal a gyógyszerrel, amit a salmonella ellen használnak? (Choramphenicol és Furaltodone)”
Dr. de Weerd: „A salmonella kétségtelenül sokkal elterjedtebb betegség, mint ahogyan azt néhányan gondolják. Minél több galambot tesztelek a laboratóriumban, annál inkább csodálkozom, hogy mennyi galamb hordozza magában a salmonella bacilust. Azt mondanám, hogy a 80 % egy kis túlzás, de a madarak 40%-a tényleg hordoz ilyen baktériumokat. Amit Ön, és még néhány galambász tesz, hogy minden évben lekezeli kb. két hétig a galambokat salmonella ellen, anélkül hogy azok esetleg betegek lennének, ezt mindenkinek bátran tanácsolnám. Az, az oka, hogy ha, mondjuk van 50 galambod, akkor illuzió, azt gondolni, hogy egyikük sem fertõzött salmonellával. A gyógyszerezés sohasem hozhat 100%-os eredményt, de megelõzhet egy csomó, más jellegû problémát. Ami az utóbbi kérdését illeti, a galambok terméketlenné válását, nem hoznám összefüggésbe a gyógyszerezéssel. Szerintem ez inkább azzal van összefüggésben, hogy nagyon magasak a követelmények a galambjainkkal szemben. Hétrõl hétre versenyeznek és ennek az árát meg kell fizetni. Az ár az, hogy nagyon hamar kiégnek. Ha azt akarod, hogy sokáig termékenyek maradjanak a galambjaid, akkor kapjanak nagy szabadságot. Ha ez valamilyen ok miatt nem lehetséges, akkor építsél nekik olyan nagy röpdét, amilyet csak lehetséges. A kis röpde szinte megöli a galambokat. Hadd repüljenek a galambok!

A. S. megjegyzése: Egyszer voltam Japánban egy nagy importõrnél, aki rengeteg jó galambot szerzett be Hollandiából és Belgiumból, ahol azok Ász galambok, nemzeti bajnokok voltak, vagy nemzeti versenyeket nyertek. Legnagyobb meglepetésemre, ott szabadon repkedtek a galambok. Hogy lehet, hogy ez az ember, aki hatalmas pénzeket fizetett ezekért a madarakért, szabadon engedi õket? Nem fél a kockázattól? A japán galambász azt mondta, hogy tényleg vagyonokat fizetett a tetõn ülõ galambokért. De nyolcéves korukban, vagy egy kicsit késõbb, sorban, egyik a másik után terméketlenné vált. Azért vásároltam õket, hogy eladjam a gyerekeiket. De mit kezdjek azokkal a galambokkal, akiknek a tojása üres? Tudok másokról, akik 15 éves galamboknak is eladják a gyerekeit. - Ez néha valóban lehetséges, de azért nem túl gyakori. - Sok esetben történt csalás, amikor ilyen idõs galambok gyerekeit adták el, bár szerintem, erre egyre kisebb az esély, hiszen már DNS teszttel tudjuk ellenõrizni az eredetet. Amikor ezek a szuper galambok terméketlenné váltak, kiengedtem õket, hiszen azt gondoltam, már nincs mit veszítenem. Ha elvesznek, hát elvesznek. És tudja mi történt? Néhányat kétségkívül elvesztettem, de azok közül, akik megmaradtak, néhánynak újból termékeny lett a tojása. A szabadság miatt. Ezt mondta a japán galambász, és dr. de Weerd egyetért vele. A szabadság nagyon fontos. A kicsi röpdék megölik a galamb termékenységét.

    

A salmonelláról még egyszer
A. S. „A salmonellával kapcsolatban az, az általános felfogás, hogy ha a galambok salmonellásak, akkor a legjobb amit tehetünk, hogy néhány héten keresztül antibiotikus kezelést adunk nekik, utána pedig leoltjuk õket. Ez így helyénvaló-e és melyik a legjobb gyógyszer, amivel olthatjuk a galambokat? Sõt, néhány galambász úgy vélekedik, hogy ha leoltják a galambokat a versenyszezon alatt, akkor még jobb eredményeket produkálnak. Valóban így van?”

    

Dr. Weerd: „ Én magam nem tartom jó ötletnek a galambok injekciózását a salmonellával szemben, és ezt így gondoltam már húsz évvel ezelõtt is, ma ugyanez a véleményem: ellene vagyok. Ennek az oka, hogy 20 évvel ezelõtt is ugyanilyenek voltak a vakcinák, semmivel sem jobbak a maiak. Kérem, higgyenek nekem, 20 éve kutatom a paratífuszt, mivel mindig is nagyon érdekelt. Tisztában vagyok vele, hogy vannak olyan galambászok, akik a versenyszezon alatt injekciózzák a fiatalokat, hogy stimulálják a kondíciót. Szerintem õk kísérteteket kergetnek. Még azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a salmonella Európában „téli betegségnek” számít. Úgy tûnik, hogy ez a fajta baktérium a hideg és nedves körülmények között tud igazán gyorsan szaporodni. Minden év októberében ugyanaz történik velem. Rengeteg telefon kapok, ugyanazzal a kérdéssel: mit tegyek salmonella esetén? Õsszel a galambok vedlenek Európában, Japánban és Amerikában, ami a szervezetüket rendkívül igénybe veszi. Rövid idõ alatt nagyon sok új tollat növesztenek! A galambok legyengülnek, és ebben az esetben sokkal érzékenyebbek, hamarabb elkaphatnak bármilyen betegséget. Például a paratífuszt. Amikor száraz az õsz, akkor a salmonella késõbb kezdõdik, télen. Ugyanezt figyeltem meg a trópusi éghajlatú országokban is: több a salmonellás megbetegedés akkor, amikor nedvesebb az idõjárás.”

    

Kockázatos
A.S: „Még egy kérdésem lenne ezzel a témával kapcsolatban. Mit tehet a tenyésztõ, hogy elkerülje a salmonellát? „
Dr. Weerd: „Elõször is szeretném kihangsúlyozni, hogy a paratífusz és a minõség két különbözõ dolog. Tudom, hogy vannak olyan galambászok, akik azt állítják, hogy az igazán jó galambok sohasem betegednek meg. Ez nem igaz ebben a formában. Amikor sok az üres tojás, vagy a kisgalambok elhalnak a fészekben, akkor érdemes óvatosnak lenni! Majdnem 90%-os bizonyossággal állíthatom, hogy ilyen esetben a salmonelláról van szó és ennek semmi köze nincs a minõséghez. Még a világ legjobb galambjai is elkaphatják. De a kérdése az volt, hogy tehetünk-e valamit azért, hogy megelõzzük a salmonellát? Milyen tenyésztõknek a legfõbb problémája ez?

A: A tenyésztelepek tulajdonosainak, valamint

B: Azoknak, akik sokszor, és különbözõ tenyészetekbõl hoznak be galambokat. Azt értem ezalatt, hogy ott a legnagyobb az esélye annak, hogy salmonellásak lesznek a galambok, ahol különbözõ helyekrõl kerülnek össze a madarak, hacsak nem tesznek megfelelõ megelõzõ lépéseket ellene. A salmonella sokkal komolyabb betegség, mint a legtöbb tenyésztõ gondolná. Tudják, hogy mi történik leggyakrabban? Amikor a galambok nincsenek jó formában, minden más ellen gyógyszerezik õket, a valós problémát kivéve: a salmonellát.

       

Még egy megjegyzést szeretnénk elmondani ezzel a betegséggel kapcsolatosan: sok állatorvos kollegámat érte, jogosulatlanul, az alkalmatlanság vádja. Sok tenyésztõ küld székletmintát laboratóriumi vizsgálatra. Amikor a laboratóriumi vizsgálat során baktériumot találnak, akkor biztos lehetsz benne, hogy probléma van. De, ha nem találnak, tehát negatív a teszt, ez még nem jelenti azt, hogy baktériumok nem lehetnek jelen. Még az is elképzelhetõ, hogy nem a beküldött mintában található, hanem egy másik székletben lehetne fellelni. Ezt érdemes lenne megjegyeznie minden galambtenyésztõnek! Ha a galambállománya egészséges, akkor a legjobb módszer az egészség megtartására az, ha nem hoz be idegen galambot. Idõrõl-idõre azonban minden tenyésztõ bevisz galambot, hiszen új párosításokat is szeretne kipróbálni. Ezért inkább azzal a módszerrel értek egyet, amit Ön, (A.S.) is javasolt: megelõzésképpen a gyógyszeres kezelés. Persze még a vérvizsgálatra is van lehetõség. Ez még biztonságosabb.

    

Furcsa vagy nem
A. S: „A furcsa dolog a salmonellával kapcsolatosan az, hogy gyakran más betegségek is jelen vannak vele együtt, például a coccidiózis vagy a streptococcus. Ez véletlen egybeesés vagy..?
Dr. Weerd: „ Ezt inkább nevezném természetesnek, mint véletlen egybeesésnek. Azt tudniuk kell, hogy általában a coccidiózis nem okoz nagy problémát a galamboknál. Ha egészséges, jó körülmények között tartják õket, tehát száraz, tiszta dúcban ritkán szenvednek ebben a betegségbe a galambok. De egészen más akkor a helyzet, ha a galambok gyengébbek, valamilyen okból kifolyólag. Például egy kemény verseny után, vagy más egyéb betegség jelenléte miatt. A salmonella és a streptococcus legyengíti a galambokat és így természetesen nagyobb esélyt kap a coccidiózis is. De még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy normális körülmények között, ez nem lehet probléma, ezért szeretnék a coccidiózis elleni gyógyszerezés ellen állást foglalni, a versenyszezonban. Van néhány gyógyszer, amely tönkreteszi a galambok kondícióját. Tehát mi a tanácsom? Évente, megelõzésképpen gyógyszerezni a galambokat a salmonella ellen, de nem a versenyszezonban.”

        

Adeno/Coli
A.S: Az adeno/coli, ahogyan manapság sokan hívják: napjaink pestise. Miért lett napjainkban ennyire jelentõs ez a betegség? – teszik fel sokan a kérdést. Néhányan azt mondják, hogy a kortizon használata miatt. Jól ismert az a tény, hogy ezt a szert sokan használták - jobban mondva kihasználták - hogy megállítsák a galambjaik vedlését. Azt állítják, hogy ez annyira legyengítette a galambok természetes ellenálló képességét, hogy közben az olyan új betegségek, mint pl. az Adeno/Coli is - elszaporodtak. Igazuk van - e, vagy sem? Mások azt mondják, hogy az Adeno/Coli örökletes, ezért van az, hogy egyes galambok ellenállóbbak, mások nem. A harmadik vélemény pedig azt állítja, hogy a dúchoz közõdik. Ha egyszer megjelent az állományban ez a betegség, akkor évrõl-évre újra felveti a fejét. Mi a véleménye ezekrõl a nézetekrõl?
Dr. de Weerd: A kortizon és az Adeno /Coli használata közötti összefüggést még nem mutatták ki tudományosan, de ez nem jelent semmit! Hol használták elõször a kortizont? Belgium, Flandria tartományában. És hol kezdõdtek az elsõ problémák ezzel a betegséggel? Hát persze, hogy ugyanott! És ezzel bele is csöppentünk a dolgok sûrûjébe! Mindenütt azt veszem észre, hogy ott van a legtöbb probléma az Adeno/Colival, ahol használták a kortizont! Ez lehet pusztán véletlen egybeesés is, de én hiszek a véletlenekben! Örökletes? Az embereknél, és az állatoknál is igen sok örökletes hajlam van, de nem hiszem, hogy itt errõl volna szó! Szerintem nem a környezet befolyásolja ezt a betegséget, tehát azoknak, akik azt mondják, hogy a dúchoz kapcsolódik ez a betegség, szerintem nincs igazuk. Tudja, valójában mit gondolok? Azt, hogy sajnos bármelyik madár bármikor elkaphatja ezt a fertõzést. Egy galamb sincs biztonságban ettõl a betegségtõl és bizony, maguk a galambászok kreálták ezt a problémát a vedlés mesterséges megállításával, a kortizon használatával!

Megelõzési mód?
A.S:
Manapság nagy divatja van az almaecetnek. Azt tartják, hogy megelõzheti az Adeno/Coli járvány kitörését ph értéke miatt. Az ecet, mint ahogy azt bizonyára Ön is jól tudja, a savas kemikáliák széles kategóriájába tartozik. A legtöbb testi funkció zavartalan mûködéséhez a savas, és a lúgos ph érték megfelelõ egyensúlya szükséges. Így a sejtekben, a vérben illetve más testnedveknél egyaránt. A savas környezet gátolja a kórokozók felszaporodását. Mások joghurtot, probiotikumokat adnak a megfelelõ bélbaktérium háztartás elérése érdekében. Nagyon népszerûvé vált a tenyésztõk között, különösen azok között, akik évrõl évre találkoznak ezzel a problémával. Van valami, amivel az Adeno/Coli kitörését megelõzzük! Ráadásul még olyat is lehet hallani, hogy azok, akik beoltják a galambokat szalmonella ellen, nincs problémájuk a Colival. Errõl mi a véleménye? Sõt, úgy tûnik, hogy az idõs tojók sokkal érzékenyebbek, mint a hímek. Mit gondol minderrõl?
Dr. de Weerd: Sajnos nem tudok semmilyen olyan készítményrõl, amivel a galambász 100%-ban megvédhetné galambjait. Miért hangsúlyozom azt, hogy 100%-ban? Mert valóban vannak olyan szerek, amelyek segíthetnek a megelõzésben. Egyik ilyen közülük, az almaecet. Nagy híve vagyok az almaecetnek, bár magam nem forgalmazom. Véleményem szerint egy kanál almaecet literenként, minden másnap, segíthet a kitörés megelõzésében, de még egyszer: garancia nincs, csak kisebb kockázat.

A joghurt is segíthet, a lakto – baktérium tartalma miatt. A probiotikumokkal kapcsolatban elég határozott véleményem van: A világon mindenütt kételkednek bennük a tudósok, annak ellenére, hogy nagyon reklámozzák. De a galambász szaklapok is a reklámokból élnek, ezzel tisztában vagyok! Mégis, egy igazán jó újságnak közölnie kell minden olyan cikket, amibõl tanulhatnak a galambászok. Ez morálisan is kötelessége az újságoknak a galambászok felé, hiszen a galambászok fizetnek a megfelelõ információkért! A helyes információknak fontosabbnak kellene lenniük, mint a hirdetéseken keresztüli pénzszerzésnek.

Én magam is hallottam azokat a pletykákat, melyek szerint azok a galambok, akiket beoltottak szalmonella ellen, nem kapták meg az Adeno/Colit. Számomra ez nemtöbb, mint pletyka. Semmilyen orvosi tény, tudományos bizonyítás ezt nem igazolja.

  

És az, hogy a tojók érzékenyebbek, hamarabb elkapják ezt a betegséget, mint a hímek, ez pedig mese! És jobb nem hinni az ilyen mesékbe! Néhány évvel ezelõtt valahol Hollandiában sok száz galamb pusztult el néhány nap leforgása alatt, annak ellenére, hogy kiváló egészségnek örvendtek. Ez katasztrófa volt. Senki nem beszélt errõl, mivel a „kereskedõk” féltek, hogy ha megtudják a külföldiek, akkor nem vásárolnak majd galambokat. De mondhatom, hogy mind a tojók, mind a hímek egyaránt elpusztultak…

    

Öreg galambok, fiatal galambok
A.S: Hogyan tudná azt megmagyarázni, hogy az Adeno/Coli sokszorta veszélyesebb és több áldozattal jár az öreg galamboknál, mint a fiataloknál?
Dr. de Weerd: Galambász körökben örökzöld téma az Adeno/Coli, és ezt meg is tudom érteni. Sok esetben valóban ennek a két különbözõ betegségnek a kombinációjáról van szó. De ha csak így beszélünk errõl a betegségrõl, ez túlságosan leegyszerûsíti a helyzetet. Általában három formájáról beszélhetünk:

  1. Amikor elsõsorban a fiatalok válnak áldozattá, azt  az Adno típust, ami itt jelentkezik Adno 1-nek nevezzük.
  2. Aztán létezik a Coli bacilus önmagában. Ez a  betegség mind az öreg, mind a fiatal galambokat veszélyezteti.
  3. És van egy új forma, ez az Adeno 2, ez a  legveszélyesebb. Fél nap alatt elpusztítja a galambot. A széklet sárga  színûvé változik, megtelik vízzel a galambok teste és néhány óra múlva  elpusztulnak. Ha ezzel a változattal találkozik a tenyésztõ, egyetlen  dolgot tehet, imádkozzon, hogy több galamb ne kapja el a betegséget. (A.S.megjegyzése: Egy belga állatorvos felfedezett egy szert, ami  beválik. Néhány taiwani galambász is kipróbálta ezt, és kivétel nélkül  elégedettek voltak. A belga állatorvos azt mondja, ha idejében alkalmazzák  a készítményt, a galambok 80%-át meg lehet menteni. Szerintem túlságosan  szerény, a galambok 90%-át lehet megmenteni. Az állatorvos titkosította a  szert.) A szer úgy néz ki, mint a Coca Cola, de az egyetlen egybeesés két  dolog között, hogy mindkettõ titkos recept alapján készül.   
      

Vitaminok
A.S: Ha nem bánná, most egy kényes kérdést tennék föl. Közel lakunk egymáshoz. Tudom, hogy Ön vitaminokat is forgalmaz, ezzel nincs is semmi bajom! Ön pedig ismeri a versenyeredményeimet. És, ha hiszi, ha nem, az én versenygalambjaim nem kapnak soha vitaminokat. Ez hogyan lehetséges? Régebben adtam vitaminokat, de soha nem vettem észre, hogy akár a kondíció, akár a versenyeredmények javultak volna. Mit tanácsol azoknak a galmbászoknak, akik adnak vitaminokat, mikor tegyék ezt?
Dr. de Weerd: Az igaz, hogy a vitaminoktól nem lesz senki sem gyõztes. Õszintén mondom, hogy szerintem a galambászatban a vitaminok jelentõsége jócskán el van túlozva, legalábbis a versenyeredmények szempontjából. Persze mindez akkor, ha megfelelõen gondozzák a galambokat, ha egészséges környezetben élnek a madarak. A vitaminokra akkor van szükség, ha valamilyen hiányosság lép fel a galambtartásban, vagy valamilyen speciális körülmény miatt. Ilyen például a vedlési idõszak, a párosítási idõszak, betegség után, vagy ha egy különösen nehéz versenyt követõen kell gyorsan helyreállítani az egészséget. Ha a versenygalamboknak is adnak vitaminokat a galambászok, azt legjobb két verseny között adni, például, ha a versenyek hétvégén vannak, akkor mondjuk szerdán.

     

A szomjúság kiküszöbölése
A.S.: Amikor igen meleg van és bekosarazzák a galambokat, néhány tenyésztõ rizset ad a madarainak, azzal a szándékkal, hogy megelõzzék a szomjúság kialakulását. Vagyis azt szeretnék ezzel megelõzni, hogy hazafelé a galambok leszálljanak inni. Tényleg így van ez? Valóban elveszi a rizs a szomjúság érzését, vagy tud ennél jobbat?
Dr. de Weerd: A rizset szeretik a galambok, de azt kétlem, hogy elvenné a szomjúság érzését. Lehet, hogy a hántolatlan rizsre ez igaz, a karbohidrát tartalma miatt. De nézzük így: A hazafelé vezetõ úton elõször a glükózt használják el a galambok, majd a zsírt végül a proteint. A táplálék felhasználásához, elégetéséhez sok vízre van szükség. Ezért nagy híve vagyok az elektrolitoknak, mivel meleg idõben különösen nagy szüksége van a galamboknak a sok folyadékra. Támogatom az apró magvak, és a mogyoró etetését is a zsírtartalmuk miatt. ( A.S. megjegyzése: Vannak, akik a bekosarazás elõtt vízbe áztatott takarmányt etetnek a galambjaikkal. A vízre az emésztéshez van szükségük. Ha a bekosarazásnál nem kapnak inni, vagy nem találják meg az utat a szállító autóban a vízhez, akkor elveszítik az esélyüket, mivel a testükbõl kell kivonniuk a vizet az emésztéshez. Ezért tanácsolják a vízbe áztatott magvakat meleg idõben versenyek elõtt a galambászok.)

       

Más kiegészítõk
A.S.: És mi a helyzet a teákkal, a gyógynövényekkel, a sörélesztõvel és a fokhagymával? Néhányan gyógynövényeket gyûjtenek, megszárítják, és saját teakeveréket készítenek. A fokhagymát évszázadok óta dicsérik, de ugyanakkor vitatják is.
Dr. de Weerd: Ha van valami a táplálék kiegészítõk közül, amit igazán javaslok, akkor az a sörélesztõ. Nemcsak a B vitamin tartalma miatt, hanem azért is, mert növeli az étvágyat.

       

Õszintén megmondom, hogy keveset tudok a teákról és a gyógynövényekrõl. Legtöbbjükkel nem lehet semmilyen kárt elkövetni. Lehet hogy jók, hogy megfelelõek, de azért legyünk óvatosak. Nem minden gyógynövény biztonságos. Bebizonyították, hogy emberi fogyasztásra néhány gyógynövény nem is olyan ártalmatlan, mint azt korábban hitték. Ha a galambász gyógynövényeket kíván használni, akkor ezt megbízható embernek, vagy cégnek kell összeállítana. Csak az menjen ki a mezõre, aki tudja, hogy mit csinál! A fokhagymával és a fokhagymaolajjal kapcsolatosan nem tudok semmit sem bizonyítani, de azt gondolom, hogy jók.
Himlõ
A.S.: Igaz, hogy a galambhimlõt a szúnyogok terjesztik? Néhányan jód ecsetelõt használnak a himlõ leszárítására. Jó ez a módszer?
Dr. de Weerd: A szúnyogokkal kapcsolatban nagyon rövid leszek: kétségkívül terjesztik a himlõt. Tehát ha beszabadultak a dúcba ki kell õket irtani. A jód használata jó, de kb. négy hétnek kell eltelni ahhoz, hogy a himlõ leszáradjon. Jóddal, vagy anélkül, akkor meg minek használni?

      

Vizes székletek
A.S.: Mi az oka annak, hogy a kisgalambok széklete vizessé válik kb. 10 napos korukban, és mit tegyünk ebben az esetben?
Dr. de Weerd: Az oka az anyagcserezavarban keresendõ. Az elektrolit ilyenkor nagy segítség. De azért legyünk óvatosak, mert a vizes széklet a trichomonázis jele is lehet, ezért egész évben figyeljük a székleteket.

      

Ok?
A.S.:
Ez érthetõ, csak szerettem volna még megkérdezni, hogy mi okozhatja az anyagcserezavart a kisgalamboknál?
Dr. deWeerd: Jó kérdés! Megmondjam az igazat? Nem tudom, csak azt tudom, hogy minden esetben a tenyésztõnek kell megtalálnia az okot.

  
  

Zárszóként
Ennyi az intejú Dr. de Weerddel. Ahogyan elõrebocsátottam, jó orvos, de nem több ennél. Az biztos, hogy nem „Mr. Mindenttudó”. Ezeket az interjúkat három európai magazinban is kinyomtatták. Nem minden állatorvos véleménye volt azonos az interjúban elhangzottakkal, tehát elindult egyfajta párbeszéd közöttük. Ha ütközik A és B véleménye, akkor lehet, hogy egy olyan C vélemény jön létre, amely jobb mindkettõnél. De ahhoz, hogy a C vélemény megszülessen, mindenképpen ütköznie kell A-nak és B-nek. Karl Marx tanára, a filozófus Hegel, már hivatkozott erre réges-rég. A galambsportban több õszinteségre lenne szükség, több nyílt párbeszédre, amibõl fõleg az újoncok profitálhatnának. Az pedig, hogy megtartsuk õket a sportunknak, mindannyiunk érdeke!

  

Ad Schaerlaeckens

  

Fordította: Szili Méder Andrea és Szili Péter, Gödöllõ